Úvodní strana

Podle definice O.I.V. z roku 1975 je enolog osoba, která je na základě svých vědeckých a technických poznatků a vědomostí schopna plnit přesně definované funkce s ohledem na spolehlivé praktiky. OIV stanovuje velmi podrobný program vzdělávání pro dosažení titulu „enolog“. Technické a praktické znalosti enologa jsou tak rozsáhlé, že mu dovolují být plně zodpovědným za zpracování hroznů a ošetřování vína; dokáže vykonat analýzy hroznů a vína a samozřejmě dokáže využít tyto analýzy. Musí být schopný stále sledovat nové poznatky z enologie a tyto zavádět a využívat. Enolog je technik pro vinařství (citace:Velký vinařsý slovník SVČR Velké Bílovice 2007)

V Německu byla nedávno pro pojem enolog vypsána přesná kritéria. Více zde

 

Enolog portál slouží především jako zdroj informací pro studenty, posluchače a laiky studující problematiku ENOLOGIE a předměty s ní související (ampelografie, vinohradnictví, vinařství, sklepní hospodářství, senzorická analýza, vinařská mikrobiologie, vinařská biochemie).
Je ovšem také poolem zajímavých informací pro odbornou veřejnost a profesionály, kteří stále rozšiřují své znalosti ve světě vína. Tyto informace jsou podávány především formou odborných článků, které jsou pravidelně doplňovány o aktuální témata.

Proto je portál rozdělen právě na dvě sekce:
STUDENT a PROFESIONAL
Hlavními tématy jsou tedy 
RÉVA VINNÁ- TECHNOLOGIE - VÍNO

Náplň portálu připravuje tým absoloventů Zahradnické fakulty a dalších specializovaných odborníků, kteří dokáží rozebrat jakýkoliv jednoduchý i komplexní enologický problém. 

Enolog portál úzce spolupracuje nejen se vzdělávacími instituce-mi jako je Vinařská akademie, ZF v Lednici MZLU nebo KACH UP Olomouc, ale také s odborníky z výrobní praxe.

 

Víno Víno Víno sklenička

© Enolog | stránky jsou aktualizovány za podpory Vinařského fondu ČR v rámci projektu „Enologický kroužek“ Vinařský fond ČR