Enologický kroužek

Enologický kroužek posluchačů Zahradnické fakulty v Lednici Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vznikl v roce 2001 jako večerní doplňková studijní aktivita studentů oboru Zpracování zahradnických produktů. Do dnešní doby funguje nepřetržitě a je navštěvován nejen studenty oborů Vinařství a Vinohradnictví, Jakost rostlinných a potravinových zdrojů, Zahradnictví nebo Zahradní a krajinářská architektura, ale také pedagogy a zájemci z praxe. Pravidelně jednou za dva týdny jsou ve školním roce  pořádány tématické degustace, kde mají studenti možnost diskutovat v rámci studijní skupiny. Významnou součástí je také pozvání hosta, který promlouvá o problematice, na niž se specializuje.

© Enolog | stránky jsou aktualizovány za podpory Vinařského fondu ČR v rámci projektu „Enologický kroužek“ Vinařský fond ČR