Odborné články

Odborné texty uvedené v této sekci slouží k prohloubení technolo-gických, chemických a biochemických znalostí zájemců o víno. Zároveň však mohou dopomoct odborníkům z praxe k vysvětlení některých často pokládaných otázek nebo jim dají podnět ke zdokonalení či vývinu nových technolo-gií. Tyto texty zahrnují většinou výsledky výzkumu v oblasti vinařství, který hraje nezanedbatelnou roli ve zlepšování kvality vín.

© Enolog | stránky jsou aktualizovány za podpory Vinařského fondu ČR v rámci projektu „Enologický kroužek“ Vinařský fond ČR