Porto – hostitel kongresu OIV 2011

Jan Stávek, Zahradnická fakulta Lednice, Mendelu Brno
OIV (Organisation internationale de la vigne et du vin) je vědeckotechnickou organizací, která utváří expertízy v oblasti révy vinné, vína a jiných vinných produktů. Spolupracuje s vládními i odbornými organizacemi jednotlivých členských států a navrhuje řešení některých problémů souvisejících s vínem a jinými výrobky z hroznů. Organizace pracuje už přes 85 let a v dnešní době zahrnuje 50 členů.


Ve dnech 20. až 27. června 2011 se konal 34. ročník kongresu OIV. Je to už po šesté, co OIV zasedá v Portugalsku. Po Lisabonu, který hostil konferenci v roce 1938, 1951, 1965 a 1998 bylo Porto hostem 64. zasedání v roce 1984 a letos 34. konference. Není od věci, že se kongres konal právě zde, protože toto město je pochopitelně označováno za portugalské hlavní město vína, a to díky jednomu z nejznámějších vín na světě, věhlasnému fortifikovanému vínu s označením Portské. Mezi spolupracující organizace patřily Institut portských vín, Univerzita v Portu, město Porto, Komora architektů, Sdružení vývozců portských vín, Sdružení enologických laboratoří, Sdružení pro turismus Porta. Konference probíhala v kongresovém centru „Centro de Congressos e Exposições da Alfândega“.


Letošní kongres nesl podtitulek „The Construction of Wine“, což nemělo značit pouze budování vinic, nových vinařství a trhů, ale také samotného vína. Heslo tedy vyjadřuje komplexnost při vytváření tohoto nápoje. Mělo tak být vyzdviženo, že celé vinařské odvětví je interprofesním oborem, ve kterém je zapotřebí vědy, znalostí, zkušeností, ale také umění. Stejně jako v minulých letech, i na letošní ročník se sjeli odborníci z celého světa a to z řad představitelů vládních organizací, ministerstev, akademických pracovníků, výzkumných nebo kontrolních institucí, ale také someliéři a novináři. Oproti ostatním ročníkům byl ten letošní více zaměřen (možná i díky podtitulku) na specifická architektonická témata, která souvisela s novými vinařskými stavbami, vývojem urbanismu, obchodem s vínem a turismem, který je s vinařstvím spojený.


Témata přednášek byla rozdělena do mnohých sekcí, přičemž vzhledem k vysokému počtu příspěvků bylo nutné, aby přednášky běžely souběžně ve čtyřech přednáškových sálech. Tématické sekce byly členěny pod jednotlivé subsekce: Vinohradnictví (Réva a zakládání nových vinic; Infomrace o managementu révy; Budování trvalých vinic), Enologie (Molekulární konstrukce; Vinařská technologie; Analýzy vína a regulace trhu; Měření a senzory pro víno), Ekonomika a právo (Budování nových trhů, produktů; Monitorování trhu a konzumentů; Adaptace vín na nové trhy), Zdraví a víno (Výroba zdravějších vín; Řízení informací o víně a zdraví), Design pro víno (Obchod s vínem; Vývoj v urbanismu a v městském plánování; Design vinařství; Design vinařského průmyslu; Víno a turismus; Vinné přístroje a příslušenství).

Z četných přednášek, které jsme měli možnost absolvovat bych vyzdvihnul jednu z hlavních úvodních přednášek s názvem „Flavor: A Brain Construct“, která pojednávala o vnímání vůně mozkem a vztazích mezi jednotlivými druhy senzoricky aktivních látek a jejich schopnosti aktivovat neurony tak, aby vyvolávaly v lidském mozku různé vjemy. Přednášejícím byla profesorka Univerzity California Ann Noble, která je mimo jiné autorkou aromatického kruhu vína, který je známý i u nás v České republice (www.winearomawheel.com). Tímto dílem jistě vytvořila pool slovních inspirací četným someliérům. Zajímavou a jistě pro mnohé tuzemské pěstitele, kteří se snaží o izolaci vlastního kmene kvasinek nebo s kmeny experimentovat, přínosnou přednáškou byla rozmluva na téma „Yeast: the wine builder“, kterou prezentoval Florian Bauer, profesor biotechnologie vína z University Stellenbosh z Jihoafrické republiky.

Na tomto zasedání měla i Česká republika poměrně silné zastoupení. Ze společné diskuze českých zúčastněných vyplynulo, že u nás silně chybí vědecko-výzkumná instituce, které jsou běžně etablovány v tradičních vinařských zemích a přispívají tak nejen domovské praxi, ale také mezinárodním odborným vztahům. Výsledky tuzemského vinařského výzkumu, které jsou pak prezentovány na podobných důležitých mezinárodních konferencích jsou pak odkázány na občasné práce akademických pracovišť. Tyto pak vzhledem k slabšímu kontaktu s praxí mají spíše pouze teoreticko-akademickou úroveň.

Závěrečná ceremonie se odehrávala v budově sousedící s Institutem portských vín, v Paláci da Bolsa, kde nám zároveň byla představena dva týdny nová ministryně zemědělství pětatřicetiletá doktorka práv Maria de Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça, narozená v Angole, která vystřídala původního Antónia Serrano. Všechny přítomné překvapila svým mladým vzezřením, šarmem, znalostmi a sebejistým vystupováním. Takové vedení portugalské zemědělství v dnešní době krize jistě potřebuje.

Podle zástupců OIV bude další výroční konferenci OIV hostit Turecko a v roce 2013 Rumunsko. Je možné, že některý z příštích ročníků by se mohl odehrávat v České republice, alespoň taková je vůle ze strany představitelů OIV.


Popisek snímku 1:


Účastníci konference na exkurzi ve vinařství Sandeman ukrytém mezi svahy kolem řeky Douro: zleva Ing. Ondřej Mikeš, Ph.D. (SZPI),  Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., Ing. Simona Hrabětová (Ministerstvo zemědělství ČR), Ing. Dagmar Vošmerová (SZPI), Doc. Josef Balík, Ph.D., (ZF MENDELU), Ing. Jan Knápek, Ph.D., Ing. Jan Stávek, Ph.D. (ZF MENDELU)

 

 

 

 

© Enolog | stránky jsou aktualizovány za podpory Vinařského fondu ČR v rámci projektu „Enologický kroužek“ Vinařský fond ČR