Vinařství Brazílie

Ing. Jan Stávek, ZF MZLU, Ústav posklizňové technologie

 

 

V srpnu loňského roku jsem měl možnost zasedat jako zástupce za Českou republiku v degustační komisi soutěže Concours Mondial du Bruxelles, která se konala v Brazilském Sao Paulu. Spolu s brazilskými degustátory se účastnili také kolegové z Francie, Švédska, Švýcarska, Polska a Belgie. Součástí programu byly exkurze do zdejších vinařských oblastí, ochutnávky různých typů brazilských rumů, zde nazývaných „cachaca“ a semináře o přípravě zdejší obdoby míchaného nápoje mojito, tzv. „caipirinha“.
 Historie

     Historie brazilského vinařství sahá ke konci 19. století, kdy se na území státu Rio Grande do Sul usadili emigranti z německých a italských vinorodých oblastí. Díky vinařským zkušenostem těchto přistěhovalců se za 10 let výroby vín v Brazílii zvýšil objem produkce na 8 milionů litrů, vinařství se a tím  stalo nedílnou součástí zdejší ekonomiky. I přes značný celkový úspěch země v tomto oboru nezůstává bez povšimnutí dosud trvající mírná rivalita mezi vinařskými rodinami německého a italského původu. Němci přišli do oblasti dříve, zabrali nejlepší plochy půdy a na italské imigranty (údajně) zůstaly jen kopce. Otázkou je co bylo a je vhodnější pro zdejší vinařství.

     Od počátku 20. století nebyl nárůst produkce tak významný, zejména na konci 20. století prodělalo vinařství kvalitativní změny, ale o markantním zvyšování objemů můžeme mluvit až v poslední době. Společnost Ibravin – brazilský vinařský institut - má za cíl zvýšit počet zákaznických zemí z 20 na 30 a také zvýšit počet exportuschopných výrobců z 10 na 20 a to do konce roku 2009.


Vinohradnictví a vinařství dnes

     Vinorodé oblasti Brazílie se rozprostírají na území devíti států a jsou rozděleny do těchto regionů: Serra Gaucha, Serra do Sudeste, Campanha, São Joaquim a São Francisco. O zdejší vinice pečuje 1200 vinohradníků a průměrná plocha obdělávaná jednou rodinou činí 2 ha vinice.

     Nadmořská výška brazilských vinařských oblastí se pohybuje od 210 (Campanha) do 1415 m n.m (São Joaquim). Průměrný roční spad srážek činí  kolem 1500 mm, výjimkou je pouze severní oblast Vale do São Francisco, kde roční úhrn nepřesahuje 600 mm, což je oproti ostatní tropické Amazonii poměrně málo. Odlišnost této oblasti blízké rovníku je patrná také z průměrných ročních teplot, které jsou zde oproti ostatním brazilským vinařským oblastem v průměru téměř o 10 °C vyšší a to 25,8 °C. Tento fakt předurčuje oblast Vale do São Francisco k možnosti poskytování dvou sklizní ročně. Nejsevernější položené vinice na jižní polokouli leží mezi 9 a 10° zeměpisné šířky. Jižně položené vinice - pro Brazílii klasičtější najdete kolem 29° zeměpisné šířky. Vinobraní zde probíhá během ledna až března. Hrozny na šumivá vína se mohou sklízet už na Vánoce, ale na výrobu vín tělnatých červených je třeba čekat i do poloviny března. Vzhledem k vyšší vlhkosti prostředí je nutné až 15krát ročně aplikovat postřik vinic.

     Brazilský vinařský průmysl je významný také produkcí hroznových šťáv, při jejichž výrobě se jako surovina používají plody Vitis labrusca a jejich hybridů, které se pěstují na ploše o téměř dvojnásobné rozloze (25 000 ha)  než má zde pěstovaná Vitis vinifera. Znamená to produkci téměř 274 milionů litrů. Nezanedbatelnou část tvoří produkce stolních hroznů, které se pěstují na ploše 21 000 ha. Cena hroznů se podobná našim cenám, hrozny hybridů jsou za téměř poloviční ceny.

     V současnosti je po celé Brazílii, tzn. hlavně na jihu a na minímu ploch v severní oblasti Vale do São Francisco, 12 000 ha vinic Vitis vinifera sloužících pro výrobu vín. Celkový objem výroby je asi 47 milionů litrů ročně.

 


Vale dos Vinhedos

     Lokalita Vale dos Vinhedos je brazilskými výrobci velmi často zmiňována a obecně opěvovaná, myslím tedy, že nemohu jinak, než se o ní v krátkosti zmínit. Samotní vinaři považují  Vale dos Vinhedos za svou nejlepší vinici a vína z ní jsou vždy vysoce ceněna. Lokalita leží v oblasti Serra Gaúcha nedaleko města Bento Gonçalves - brazilského hlavního města vína a města Garibaldi, které je vyhlášené produkcí vín šumivých. Tato trať byla objevena už v roce 1875 zmiňovanými italskými emigranty z regionu Trento a Veneto. Údolí otevřené od jihozápadu k jihovýchodu je převážně zterasované pro jednu až dvě řady vinic. Průměrná roční teplota zde činí 17,6 °C, roční spad srážek 1800 mm, přičemž nejvíce prší na jaře. Vinice je položená v nadmořské výšce 740 m n.m. Vale dos Vinhedos zabírá plochu o velikosti 81 ha, přičemž vinice pokrývají pouze 26 %. Péči o vinice zajišťuje celkem 24 vinohradníků. Díky svým přednostem je Vale dos Vinhedos také prvním brazilským regionem, který má svou ochrannou známku původu a to od roku 2001. Zde je třeba říci, že udělení ochranné známky tohoto specifického regionu předcházelo dlouholeté zkoumání oblasti, historický výzkum, vypracování geografických map, topografických a topoklimatických studií a půdních map a z těchto poznatků pak bylo zahájeno následné studium potenciálu a vhodnosti pro pěstování révy vinné.

 


Exkurze u výrobců

     Vinařství Salton 75 ha vinic a z dalších 600 ha hrozny nakupuje od nasmlouvaných dodavatelů. Kapacita skladů firmy je 17 milionů litrů v nerezových tancích a 250 tisíc litrů v sudech. Ačkoli budova vinařství vypadá z venku  jako moderně postavený hrad, uvnitř kromě kancelářských prostor naleznete pouze obrovské haly s vinifikátory nebo nádržemi na zrání vín. Zajímavá prohlídková trasa po prostorách vinařství končí v malém skladu, kde jsou umístěny 30ti tisícové borové sudy, ve kterých pan Salton začínal koncem 19. st. vinařit.

     Menší rodinnou firmu Pizzato vlastní, dle mého názoru, jeden z nejlepších vinařských odborníků v Brazílii, a to Flavio Pizzato, který je zároveň vice-presidentem vinařů z Vale dos Vinhedos. Firma obhospodařuje 42 hektarů vlastních vinic a kdysi byla největším dodavatelem pro vinařské družstvo Aurora. V roce 1999 založili vlastní vinařství a o té doby vyrábí velmi úspěšná vína.

     Miolo je společností hospodařící ve všech pěti vinařských oblastech. Jedná se dnes pravděpodobně o nejmoderněji vybaveného výrobce v latinské Americe. Společnost je zapojena do projektu, jež má docílit v roce 2012 1000 hektarové plochy vinic. Vinařství Miolo mě nejvíce zaujalo velmi intenzivně broskvovým vzorkem Sauvignon blanc 2007.  Hrozny pro jeho výrobu údajně pěstují raději u hranic s Uruguaí, kde dosahují více ovocných tónů než v bližších oblastech charakteristických travnatými sauvignony. Hrozny je v této oblasti více než jinde nutné po dovezení z vinice zchlazovat, protože zde bývá při sklizních běžně až 30 °C.     Velmi fundovaně, až vědecky působila filosofie a způsob výroby firmy Boscato. Přesto že se jedná pouze o malou rodinnou firmu, hospodařící na 12 hektarech vinic, využívá Boscato vlastní meteostanice a vlastní laboratoře. Před tím než začne sklizeň je prý prováděno celkem 82 různých analýz, které prozradí kdy sklízet a jak se sklizenými hrozny dále zacházet. Vinařství vedle zrání v barikových sudech (z Francie, ale třeba i Ruska) využívá také mikrooxidaci, avšak pouze  u těch vín, kde je to vzhledem k analyticky zjištěnému obsahu jednotlivých polyfenolů nutné. Mikrooxidací podpořený proces polymerizace polyfenolů je průběžně monitorován a bylo zde zjištěno, že je při teplotě pod 15 °C  téměř nulový. Firma disponuje také reverzní osmózou, která je určena pro výrobu vína se 14 % a více, jež je prý v dnešní době velmi oblíbeno v USA.

     Vinařské družstvo Aurora založilo v roce 1931 pouhých 16 vinařů. Dnes je sdruženo cca 1300 vinařských rodin, které pod jednou značkou vyrábí více než 50 výrobků. Družstvo je největším výrobcem vín v Brazílii a zpracuje cca 50 milionů kilogramů hroznů, což tvoří 13 % brazilské produkce. Výroba vína probíhá ve třech provozovnách, z nichž dvě jsou spojené pod městem vínovodícím potrubím dlouhým 7 km. Celková kapacita sklepů je 70 milionů litrů na ploše 110 000 m2. Hlavním enologem zde je pan Antonio Czarnobay, který byl prvním neevropským viceprezidentem mezinárodní asociace enologů. Měli jsme pod jeho vedením možnost ochutnat při tradičním barbecue několik vín společnosti Aurora, například také muškátové rosé, které je každoročně vyráběno z odrůdy Muškát hamburský a nutno říci, i když nesplňuje parametry svěžího ovocitého středoevropského rosé, působí velmi zajímavým dojmem.

 


Villa Europa – Spa do Vinhos

     Na protilehlém kopci vinařství Miolo se mezi 5 hektary vinic majestátně rozprostírají vinné lázně, které byly kolaudovány říjnu roku 2007. Vedle svých vín, která budou vyráběna pouze z odrůdy Merlot a skladována spolu s ostatními víny z celého světa ve zdejších sklepích o kapacitě 40 000 lahví bude hotel nabízet nikoli vinné koupele, ale koupele polyfenolové  z extraktů ze slupek a peciček. Šestipatrový komplex zahrnuje turecké sauny, vířivé koupele nebo také venkovní bazény či solária, ze kterých je unikátní pohled na kopcovitou krajinou osázenou révou vinnou.  


 


Závěrem

Regiony jižní Brazílie se jeví jako dobrý výrobce kvalitních šumivých vín, ale také vín tichých, zvláště bílých a jemných červených. Styl brazilských vín je podobný spíše našim středoevropským vínům. Jižní Brazílie nabízí ve velké většině svěží ovocitá vína, s příjemně laděnou kyselinkou a zdárně zakomponovaným alkoholem. I když jsou brazilská vína už dnes v naší republice hojně rozšířena, lze do budoucna očekávat jejich větší expanzi. Zdá se vám ČR příliš malý producent pro export? Brazílie to se svými 12 000 ha dokáže i tak, že jeden z nejvýznamnějších importéru je tak malý trh jako je právě naše republika.

 

Doporučená literatura

www.winesfrombrasil.com

www.valedosvinhedos.com.br

 


 

 

© Enolog | stránky jsou aktualizovány za podpory Vinařského fondu ČR v rámci projektu „Enologický kroužek“ Vinařský fond ČR